werkgroepen

Een werkgroep ontstaat vanuit de behoefte antwoorden te krijgen op essentiële vragen omtrent bestaansreden, groei en zelfrealisatie waarin tevens de wil besloten ligt hierover met gelijkgestemden te praten zodat diepgang en inzicht verkregen kan worden.

Een werkgroep kent gelijkgestemde leden die als groep middels lezingen, thema’s, vraagstukken en studiewerk meer inzicht krijgen op het eigen proces en het groepsproces van zelfrealisatie.

Een werkgroep heeft als doel de ontwikkeling van de groepsziel waarbij de persoonlijkheid naar de achtergrond wordt verschoven.

Een werkgroep zal in eerste instantie bestaan uit mensen die elkaar kennen en een bepaald verlangen delen omtrent groei en ontwikkeling, dit verlangen zal omgezet worden naar maandelijkse bijeenkomsten waarin eigen ervaringen, onzekerheden, vraagstukken en twijfels gedeeld worden zodat inzicht verkregen wordt in de eigen processen.

Een werkgroep heeft een open karakter waarbij nieuwe mensen welkom zijn maar waarin ook mensen gaan afhaken en uiteindelijk zal zich een homogene groep vormen die in vertrouwen inzichten en vraagstukken met elkaar deelt.

Een werkgroep die langer bij elkaar is kent een mate van afstemming op elkaar en derhalve afstemming op de groepsziel, het open karakter zal gaan verdwijnen waardoor nieuwe mensen niet meer kunnen instromen in het groepsproces dat reeds vorm begint te krijgen.

Een werkgroep heeft zijn eigen dynamiek en kent zo zijn eigen omgangsvormen maar steeds staat de groepsziel en de eigen ontwikkeling centraal, de mate waarin bijeenkomsten worden georganiseerd zal dan ook afhangen van de behoefte van de leden van de groep.

Een werkgroep kent grote mate van zelfstandigheid aangaande de thema’s en vraagstukken die behandeld worden waarbij van een ieder evenredige inzet verwacht mag worden dit als huiswerk mee te nemen en te behandelen op de volgende bijeenkomst.

Een werkgroep heeft een eigen niveau en tempo en zal op basis van eigen werkzaamheid een specifieke groei laten zien die inherent is aan de leden die de groep vormen.

Een werkgroep wordt niet sturend begeleid maar adviserend zodat eigen inbreng, thema’s en huiswerk belangrijke aspecten zullen zijn voor de mate van groei en ontwikkeling.

Een werkgroep maakt haar eigen planning aangaande bijeenkomsten en begeleiding zal eens per maand of twee maanden zijn of op basis van overleg.

De groepsziel wordt alleen zichtbaar door de leden die deze vormen, de groepsziel als zodanig kan niet worden waargenomen.

In bovenstaand figuur is duidelijk een bol te zien die gevormd wordt door de vierkantjes.

De vierkantjes met puntjes zijn de individuele leden, de bol de groepsziel.

(de lijnen in de afbeelding zijn allemaal recht…)