werkwijze

Ontdekken wie je bent, wat je kwaliteiten zijn, op welke wijze de wereld zich verhoudt tot jou en hoe je vorm kunt geven aan het leven zelf. Gaan zien op welke wijze je verbonden bent met anderen en hoe je dit meer kan gaan verdiepen. Kennis maken met de persoonlijkheid, de denker, het ware zelf en je bewust worden van het gereedschap dat je tot je beschikking hebt. Hoe kun je dit voor jezelf ontdekken?

Dat kan op verschillende manieren:

    Je kunt een lezing bijwonen, inzichten opdoen en je eigen vragen en gedachten hierover tijdens het interactieve gedeelte van de lezing naar voren brengen.
    Je kunt verdere verdieping krijgen door deelname aan thema-avonden.
    Je kiest voor individuele sessies en begeleiding. Werkwijze in onderling overleg.
    Je neemt deel aan werkgroep en gaat gestructureerd, in kleine groep van max. 8 personen, aan het werk met de verkregen inzichten.

Groepsbegeleiding
Vanuit de lezingen die ik geef kunnen kleine werkgroepen ontstaan van ongeveer 4 tot 8 mensen die op regelmatige basis bijeenkomen en hierbij hun eigen werkzaamheid bespreken. Wat ben je tegen gekomen de afgelopen tijd, waar zit je eigen weerstand en op welke wijze werd het je duidelijk dat er nog steeds aan je getrokken wordt door de uiterlijke wereld of de persoonlijkheid. De werkgroep bespreekt onder elkaar de geschetste situaties en samen zal gekeken worden welke lessen hieruit te halen zijn en hoe je jezelf nog beter kunt terugzien in het dagelijkse leven. zoveel mogelijk ben ik bij de werkgroepen aanwezig om te functioneren als coach maar altijd zal iemand van de werkgroep de avond voorbereiden zodat ook bij mijn afwezigheid de continuïteit van de avond gewaarborgd is en de eigen werkzaamheid actief blijft.

Tijdens de thema-avonden is er korte uitleg over het thema en vervolgens wordt dit thema verbonden aan ervaringen uit eigen leven, werk, maatschappij en relaties. Hierdoor kun je de informatie plaatsen binnen je eigen leven.

Een werkgroep geeft zichzelf huiswerk en ziet de eigen wereld als het werkterrein waarin alles toegepast kan worden waarbij men zich vooral bewust gaat worden van wie men nu echt is. Wanneer spreekt de persoonlijkheid, heeft deze aandacht nodig of wenst deze zich iets van de wereld. Wanneer is de denker aan het woord, spelen er gedachten door het hoofd of worden er meningen gevormd of een oordeel.

Het werkveld is dus je eigen leven, werk, maatschappij en relaties. Eigen inzet hierin is van essentieel belang omdat dit de enige manier waarop je bewust kunt worden van jezelf, door de waarnemer te worden in je leven ga je jezelf niet meer als vanzelfsprekend beschouwen maar ga je leren inzien dat er verschillende factoren zijn die je handelingen, emoties en gedrag bepalen. Door hier bewustzijn op te krijgen ga je de regie in eigen hand krijgen en wordt je de schepper van je eigen leven.

Deze handelswijze of levenswijze laat zien dat er een bepaalde mate van zelfwerkzaamheid en onvoorwaardelijkheid nodig is en zeker in het begin zal je tegenkomen dat dit niet iets vanzelfsprekend is maar dat hier dagelijks aan gewerkt dient te worden. Eigen werkzaamheid houdt in dat je als waarnemer je eigen leven leert beschouwen en hierin stappen neemt om tot bewustzijnsgroei te komen. Uit je comfortzone stappen en aan jezelf durven te sleutelen. Bewust worden van je persoonlijkheid en deze naar de achtergrond durven en willen schuiven. Hiervoor willen gaan en daar dagelijks mee bezig zijn is de onvoorwaardelijkheid die je naar jezelf uitspreekt.

Vanuit de eenheid of groep werken is niet iets dat je een paar uur per week kunt doen maar vereist een innerlijke bereidwilligheid hier dagelijks mee bezig te willen zijn. De ingesleten patronen van de persoonlijkheid en denker zijn sterk omdat het gedurende de jaren dat je leeft dit onbewust is opgebouwd en dit laat zich niet zomaar aan de kant zetten. Door elke dag te werken met en aan jezelf doorbreek je de oude patronen en zet je de eerste stappen op weg naar vrijheid.

De groepsbijeenkomsten zijn dan ook belangrijk omdat dit het referentiekader is waarin je jezelf kunt spiegelen en feedback kan ontvangen van de anderen. De groepseenheid is de afspiegeling van het individu zodat een ieder zich dan ook kan zien in de situatie van de ander, immers dezelfde processen spelen zich bij een ieder af als heeft iedereen zijn eigen unieke omstandigheden. Juist de groep zorgt er voor dat je je begrepen voelt en kwetsbaar durft op te stellen, op deze manier gaan de processen sneller en kom je sneller bij jezelf.

Individuele coaching
Samen met de groep wordt vaak wel begrepen hoe het moet en is de theorie helder en duidelijk maar helaas is de praktijk weerbarstig, niet zelden zijn de eigen valkuilen onzichtbaar en worden ze door de persoonlijkheid netjes ontweken. Op het werk, thuis of in een relatie zijn vaak de verhoudingen al bepaald en wordt er verwacht om binnen deze sociale lintjes te kleuren. Het vereist veel moed en doorzettingsvermogen om binnen deze sociale structuren toch voor jezelf op te komen en veranderingen door te zetten die te maken met het groepsgebeuren en het naar de achtergrond verplaatsen van de persoonlijkheid.

Als de Groepsziel om de hoek komt kijken begint de persoonlijkheid juist meer op te spelen aangezien deze terrein gaat verliezen en dan is het goed als ik vanaf de zijlijn mee kan kijken naar deze ingrijpende processen, raad kan geven in situaties en ondersteuning kan geven in deze nieuwe levensfase. Persoonlijke gesprekken zijn meestal eens per maand maar kunnen desgewenst ook met een kortere interval plaatsvinden.

Werkwijze werkgroep bijeenkomsten
Het werkveld is je eigen leven, werk, maatschappij en relaties. Wat ben je tegen gekomen de afgelopen tijd, waar zit je eigen weerstand en op welke wijze werd het je duidelijk dat er nog steeds aan je getrokken wordt door de uiterlijke wereld.

De werkgroep bespreekt onder leiding van een van de coaches de geschetste situaties en samen wordt gekeken welke lessen hieruit te halen zijn en hoe je jezelf nog beter kan terugzien in het dagelijkse leven.

Werkgroep leden gaan daadwerkelijk aan de slag en zien de eigen wereld als het werkterrein waarin alles toegepast kan worden, waarbij men zich vooral bewust gaat worden van wie men nu echt is. Wanneer spreekt de persoonlijkheid, wanneer heeft deze aandacht nodig of wenst zich iets van de wereld. Wanneer is de denker aan het woord, spelen er gedachten door het hoofd of wordt er geoordeeld.

Eigen inzet hierin is van essentieel belang omdat dit de enige manier waarop je daadwerkelijk bewust kunt worden van jezelf. Door de waarnemer te worden in je leven ga je jezelf niet meer als vanzelfsprekend beschouwen maar ga je leren inzien dat er verschillende factoren zijn die je handelingen, emoties en gedrag bepalen. Door hier bewustzijn op te krijgen ga je de regie in eigen hand krijgen en wordt je de schepper van je eigen leven.

Wil je meer willen weten over groepsbegeleiding of individuele coaching neem dan contact op.

René