in de praktijk

Groepen die op regelmatige basis bijeenkomen en vanuit een diepere laag samen een groepsziel vormen zijn er niet alleen met bijeenkomsten. Naast de werking als groep zal elk individu als afzonderlijk lid zichzelf klaar moeten maken om zo die werking te stimuleren. De Groepsziel kan pas naar voren komen als de persoonlijkheden van de afzonderlijke leden voldoende naar de achtergrond verdwenen zijn want het ego of persoonlijkheid is “ik” gericht en kent geen wij-gevoel. Dit is de weg van de transparante persoonlijkheid en hier zijn de meesten al langer mee bezig, voor begeleiding zie werkwijze.

Wat misschien klinkt als een onbereikbaar doel is een weg die door vele levens heen doorlopen wordt. Een weg die leidt naar steeds diepere inzichten over jezelf en de wereld waarin je leeft. Het laat je de ik- illusie zien, maakt duidelijk dat je de schepper bent van je eigen leven. Het stelt je in staat om door je eigen persoonlijkheid heen te prikken. Het is de weg van samensmelting van buik, hoofd, hart en je oorspronkelijke essentie. Het is de weg van het loslaten van de identificatie met emoties, persoonlijkheid en denken.

Het is zoveel en eigenlijk is het niets. De Groepsziel is geen theoretische leerweg maar een praktische invulling van het leven. Dit is inzichtelijker als je begrijpt hoe persoonlijkheid en denken functioneren en hoe je daar mee kan gaan werken.

Als je nadenkt over jezelf zijn er twee interessante aspecten die spelen. Aan de ene kant is er de persoon in jou die praat, die jou voorziet van informatie, een mening heeft over een ander of die je waarschuwt voor al dan niet denkbeeldige gevaren. Aan de andere kant is er degene waar tegen gepraat wordt, die luistert en openstaat voor de innerlijke stem. Deze twee gaan hand en hand samen en staan bekend onder de naam persoonlijkheid, ze maken jou tot wat je bent en geven jou een identiteit.

Al vanaf je vroege jeugd begin je met het opbouwen van de persoonlijkheid en later als je de taal machtig bent komt daar de innerlijke stem ook nog bij. Logisch dat je dit beschouwt als de werkelijkheid want er is niets anders, er is nooit iets anders geweest in je beleving. Direct na je geboorte was je nog een verlichte onpersoonlijkheid en was je vrij van alles. Er was geen oordeel, geen begeerte of afgescheidenheid maar liefde en verbondenheid met alles. Heel langzaamaan ben je het gaan veranderen en heb je je aangepast zodat je kon overleven in deze wereld. De persoonlijkheid die je ontwikkelde om te kunnen leven op aarde ben je gaan worden, je denkt dat je het bent en niet meer dat je het hebt, en dit beseffen is een belangrijk inzicht om tot een transparante persoonlijkheid te komen

Stel je nu eens voor dat je nooit wat meegemaakt zou hebben, geen pijn, verdriet en angst maar ook geen plezier, vreugde of emoties. Wie zou je nu dan zijn, wat is dan nog je persoonlijkheid en als je dan ook nog de innerlijke stem weghaalt wie blijft er dan nog over, wie is er dan nog in je lichaam? Je zou deze vraag kunnen beantwoorden met “niemand”, “leegte” of “stilte”. Als je stopt met de identificatie van de persoonlijkheid komt er ruimte en maak je een begin met de werkelijke verbinding met jezelf, je ware-Zelf of onpersoonlijke-Zelf, je oorspronkelijke godheid dus. Dit zwijgen van de persoonlijkheid houdt niet in dat je hem niet meer hebt maar dat deze naar de achtergrond is verschoven. Deze eerste stap op weg naar volledig bewustzijn is een cruciale stap want alleen zonder het ego of de persoonlijkheid kom je verder in de Groepsziel.

Als je eenmaal deze weg bent ingeslagen ga je zien dat je zoveel meer bent dan alleen die persoonlijkheid. Er breekt letterlijk een nieuwe tijd voor je aan waarin je veel zal moeten afleren maar waarin je ook veel zal leren. Groei in bewustzijn gaat dan voor je inhouden dat je één bent met alles, dat je bestaat uit Bewustzijn en Liefde. Je gaat dan weten dat het bewustzijn een lichaam en persoonlijkheid nodig heeft om zich hier op aarde te kunnen manifesteren. Alles in het universum is bewustzijn, in een grote diversiteit, en alles bevindt zich op de weg naar groepsrealisatie of de Groepsziel.