groepsziel deel 1

Wie ben jij, jij die dit leest en waarom lees je dit.
Welke vragen houden je bezig en waarom krijg je daar geen antwoord op, wat is jouw rol in dit leven en waarom ben je daar niet tevreden mee.

Welkom op de site die je meer vragen zal gaan geven dan antwoorden, vragen die je niet hoeft te beantwoorden maar die je inzicht geven en veder brengen naar je eigen heilige graal, zelfrealisatie.

Ooit in ver verleden, was je verbonden met je groep en voelde je hoe de krachten van de groep jou hielpen met zowel geestelijke als fysieke uitdagingen, het was een tijd van onbewust afstemmen op een innerlijk frequentie die als groepstrilling bij anderen hetzelfde waren.
In dit leven ben je meer bewust maar voel je duidelijk dat de afstemming bewust dient te gebeuren, dat het geen automatisch proces meer is.

Zo onder zo boven schreef Hermes Trismegistos en doelde op het feit dat alles in het universum een herhaling of kopie is van het origineel.
Of je nu naar boven kijkt naar de onmetelijke wereld van sterren en superclusters of dat je naar beneden kijkt in je eigen lichaam op celniveau, alles is hetzelfde en volgt dezelfde weg van ontwikkeling en zal uiteindelijk een bewuste monade zijn, een punt van licht dat geheel gerealiseerd is en één is met alles in de zichtbare en niet zichtbare wereld.

Een van de belangrijke processen in bewustzijn is beseffen dat je onderdeel bent van iets veel groters en dat je alleen maar zelfbewust kan worden indien je inzet voor het grotere geheel en niet meer voor persoonlijk gewin.
Bovenstaande regels zijn de basis voor groei en ontwikkeling omdat het specifiek laat zien dat de persoonlijkheid geen doel is maar een middel.
Identificatie met de persoonlijkheid is je afsluiten voor de eenheid die je omringt en waar je onderdeel van bent, het is je terugtrekken in een droom omdat je wakker worden als sterven beschouwt.

Zoom in op je lichaam en kijk eens naar je lever, een ingewikkeld orgaan dat dag en nacht zijn werk doet om afvalstoffen te scheiden en zo bij te dragen aan een gezond fysiek voertuig.
Je lever is een klein fabriekje dat geheel op zichzelf staat, je zou het zo uit je lichaam kunnen pakken zonder iets anders te beschadigen.
Dit orgaan zet zich geheel belangeloos in voor jou, als inwonend bewustzijn van lichaam, zodat jij kan groeien en je bewust kan worden van jezelf.
Het hoogste doel van de lever is goed te kunnen werken zodat het fysieke lichaam in goede conditie blijft en het hoeft geen schouderklopje of aandacht omdat het zo goed zijn werk doet.
Alle organen, alle onderdelen van je lichaam volgen hetzelfde doel, jou een platform bieden zodat jij met alle aandacht en energie bezig kan zijn met zelfrealisatie.

Zoom verder in en zie dat een onderdeel van je lever de galblaas is, deze heeft als hoogte doel de lever tot dienst te zijn en zo kunnen we steeds verder inzomen tot op atoomniveau.
Elk onderdeel bestaat uit steeds kleinere onderdelen en vormen samen de bouwstenen voor een groter geheel.

Maar als alles een kopie is of een herhaling dan moet dat betekenen dat wij als mens ook onderdeel zijn van een groter lichaam dat bezig is zich te realiseren en dan dienen wij ons daar bewust mee bezig te houden want hoe beter het grotere lichaam functioneert hoe beter de leefomgeving is voor het kleinere.
Als we één stap uitzoomen dan zien wij dat we onderdeel zijn van een familie die als zelfstandig geheel een leven heeft en een eigen energie kent.
Neem bijvoorbeeld de familie Kennedy, Bush of Oranje, het zijn geen afzonderlijke onderdelen meer maar we zien het als een geheel met een eigen identiteit.
Verder zijn we onderdeel van een straat, dorp of stad en provincie en als land hebben we ook een eigen identiteit en als menselijk ras zijn we ook een uniek soort met eigen kenmerken.

Zoals de galblaas zich inzet voor het hogere doel en de lever zich inzet voor het hogere doel dienen ook wij als mens ons in te zetten voor het hogere doel zodat wij daarin in bewustzijn kunnen vergroten.
De lever kan niet buiten het lichaam functioneren en heeft belang bij een goed functionerend lichaam met een inwonend bewustzijn dat groeit zodat ook hij kan groeien.
Als de mens zijn bewustzijn vergroot en daarmee zijn trilling zal ook de lever op een hoger niveau komen en dus een hogere trilling krijgen.

Het is dus zaak om het ego naar de achtergrond te plaatsen en de groepsziel op de voorgrond te zetten zodat wij als beter in staat zijn ons bewustzijn te verruimen en tevens gebruik kunnen maken van de groepsziel waar wij onderdeel van zijn.