groepsziel deel 4

De groepsziel wordt gevormd op zielsniveau door mensen die met elkaar verbonden zijn, die met elkaar resoneren door automatische afstemming.
Die afstemming is op zielsniveau en hoe beter de resonantie hoe sterker de energie uitwisseling op aards niveau.
De persoonlijkheid van de mens heeft zich door de eeuwen heen gemanifesteerd als beschermer van het individu en is dus ik gericht.
Deze ik of ego zet zichzelf centraal in de wereld en ziet vaak het gevolg aan voor oorzaak waardoor de oplossing ook buiten het zelf komt te liggen en het een jij en ik verhaal wordt wat afscheiding tot gevolg heeft.

De groepsziel die alleen maar kan bestaan door afstemming op elkaar zal dus gehinderd worden door afscheiding veroorzaakt door de persoonlijkheid.
Hoe meer wij in staat zijn om de persoonlijkheid op de achtergrond te plaatsen hoe meer de groepsziel op de voorgrond kan komen en de afstemming beter wordt.

Ego-loosheid of ego-leegheid is het loslaten van de ik vorm die ons beste maatje is, die altijd het beste met ons voor heeft en die altijd zorgt dat we niets tekort komen, dit is veruit de moeilijkste stap in het proces naar transpersoonlijkheid.
Het ik kent vele vormen en heeft vele maskers die zo subtiel zijn dat we ze soms zelf niet herkennen waardoor de hulp van de andere groepsleden onontbeerlijk is om dit te kunnen spiegelen.

Het ik heeft een oordeel, een mening, vind zichzelf belangrijk, kent tekorten, voelt zich afgescheiden, denkt dualistisch, vergelijkt zichzelf met een ander, is gehecht aan geld, aan materie en denkt dat een ander nodig is voor zijn welzijn en geluk hier op aarde.
Bovenstaande opsomming kan nog veel uitgebreider maar de gemeenschappelijk deler is toch wel begeerte in de breedste zin van het woord.

Begeerte is meer dan alleen het verlangen naar geld, macht, roem, liefde en ander zaken, het is datgene dat altijd al binnen jezelf besloten heeft gelegen maar dat je buiten jezelf zoekt.
Begeerte is de intense warme pure liefde die ons als mensheid verbindt vervangen door een illusie, het is een droom omarmen als werkelijkheid.

Niet alleen de persoonlijkheid laat zich als een subtiel gegeven zien ook begeerte wordt vaak niet herkend omdat het zo verweven is met ons dagelijks leven.
Roken, drank, drugs en seks zijn bekende begeerten en die herkennen we wel maar hoe staat het met de liefde.
Wat zoeken we in een relatie, waarom worden we verliefd op een ander, wat verlangen we van de ander.

Wat zoeken we in een relatie, vaak is dat geborgenheid, intimiteit, genegenheid, seksualiteit en liefde.
Het is het samensmelten met een ander tot een eenheid, het is de begeerte naar compleetheid naar de vereniging van yin en yang voorgesteld door beide personen.
We willen graag de eenheid zijn met onszelf bereiken want dat betekent dat we gerealiseerd zijn maar in de praktijk gebruiken we daar doorgaans de ander voor.
Het huwelijk wat we dienen te bereiken is het heilig huwelijk met onszelf want dat alleen brengt ons verder op het pad van zelfrealisatie en de groepsziel.
Zoals ooit iemand schreef  “ken uzelf want in uzelf is alles te vinden wat gekend kan worden”

We worden dan ook verliefd op een ander omdat we ons aangetrokken voelen tot die delen van een ander waar we bij onszelf nog niet bij kunnen of willen, juist die delen, die lessen die ons dichter bij onszelf kunnen brengen zoeken of vinden we dan in de ander.
Dit is de begeerte naar eenheid, naar de diepe kern in onszelf, naar godrealisatie, dit is de intrinsieke motivatie van elk levend wezen en allemaal zullen we ooit dit pad lopen maar we doen onszelf te kort door het buiten onszelf te zoeken.

Beseffen dat de liefde in onszelf zit en niet buiten onszelf gevonden kan worden zorgt in eerste instantie voor eenzaamheid en onrust in jezelf want de persoonlijkheid vind dat je recht hebt op een mooie relatie want wat is nu leven zonder de liefde.
Net als mensen die stoppen met drugs verstandelijk wel weten dat drugs hen niet brengt naar de ware essentie, zal het lichaam, de persoonlijkheid een ander verhaal vertellen en zal er onrust ontstaan want wat moet je nu als dat ene wegvalt, wat blijft er dan nog over en dit is dan ook de moeilijkste periode.

Als je verder komt op de weg van de groepsziel ga je beseffen dat relaties gewoon mogelijk zijn maar dat het geen begeerte in je oproept, je hebt niets te halen bij de ander en de ander niets bij jou.
Je bent bij elkaar omdat het je leven verrijkt, het voegt iets toe maar je bent er niet van afhankelijk en zou de ander besluiten om bij je weg te gaan dan is dit oké en kun je hem of haar in liefde loslaten, dit is onvoorwaardelijke liefde naar jezelf en de ander, dit is de weg naar de transparante persoonlijkheid.