Groepsziel

in-wording-01-wit

Welkom op de site van de Groepsziel

Wie ben jij, jij die dit leest en waarom lees je dit. Welke vragen houden je bezig en waarom krijg je daar geen antwoord op, wat is jouw rol in dit leven en waarom ben je daar niet tevreden mee. Door middel van trainingen, workshops en lezingen kun je kennismaken met de Groepsziel die zich steeds meer zal gaan laten zien in het Watermantijdperk. Jij bent van harte uitgenodigd om te gaan ontdekken wie je bent en op welke wijze jij verbonden bent met de Groepsziel.

Ooit in ver verleden, was je verbonden met je groep en voelde je hoe de krachten van de groep jou hielpen met zowel geestelijke als fysieke uitdagingen, het was een tijd van onbewust afstemmen op een innerlijk frequentie die als groepstrilling bij anderen hetzelfde waren. In dit leven ben je meer bewust maar voel je duidelijk dat de afstemming bewust dient te gebeuren, dat het geen automatisch proces meer is.

Wat misschien klinkt als een onbereikbaar doel is een weg die door vele levens heen doorlopen wordt. Een weg die leidt naar steeds diepere inzichten over jezelf en de wereld waarin je leeft. Het laat je de ik- illusie zien, maakt duidelijk dat je de schepper bent van je eigen leven. Het stelt je in staat om door je eigen persoonlijkheid heen te prikken. Het is de weg van samensmelting van buik, hoofd, hart en je oorspronkelijke essentie. Het is de weg van het loslaten van de identificatie met emoties, persoonlijkheid en denken. Het is zoveel en eigenlijk is het niets. De Groepsziel is geen theoretische leerweg maar een praktische invulling van het leven en is inzichtelijker als je begrijpt hoe persoonlijkheid en denken functioneren en hoe je daar mee kan gaan werken.

Het Watermantijdperk met als kenmerk de Groepsziel zal laten zien dat steeds meer mensen zich bewust gaan worden van iets groters dat het individu zal overstijgen. Dit zijn groepen waarin het bewustzijnswerk centraal staat en de persoonlijkheid naar de achtergrond zal verschuiven. De Groepsziel is de totale samenwerking van de groepsleden op geestelijk vlak en dit inspireert, motiveert en boost. je voelt je gesteund door de groep ongeacht het eigen dagelijkse werk of situatie, en de nadruk van het leven komt te liggen op de ontwikkeling van die Groepsziel zodat bewustzijnsgroei van de mensheid op gang wordt gebracht.

   groepsziel in wording, de afzonderlijke bollen (leden) vormen samen een grote bol (groepsziel)

Het Vissentijdperk dat dik 2000 jaar duurde was vooral gericht op het tot stand komen van het individu, de persoonlijkheid. Nu is dit besef op de voorgrond en richt het zich op het loskomen van de soms benauwende banden die door maatschappelijke, sociale, culturele groepen in het verleden werden opgelegd. Dit is terug te vinden in de op “ik” gerichte maatschappij waarin eigen welzijn en welvaart voorop staat. De graaicultuur, het cocoonen, het egoïsme, het is in alle lagen van de bevolking te vinden.

Je voelt je niet meer thuis in deze maatschappij ondanks dat je weet dat je er onderdeel van uitmaakt en je zoektocht naar verandering brengt je naar deze website die bedoelt is om esoterische of spirituele werkgroepen samen te stellen die op regelmatige basis bij elkaar komen. Deze werkgroepen, met als basis de Groepsziel, zetten zich in voor de mensheid met als doel het creëren van groepsbewustzijn door middel van bijeenkomsten, studies, lezingen en verdiepingen die zich richten op de Groepsziel zodat zelfrealisatie en de eigen werkzaamheid hierin zal worden aangewakkerd.

Een esoterische of spirituele werkgroep is geen studiegroep die op mentale basis huiswerk verricht en inzichten wil verkrijgen maar is een groep die door weerspiegeling van zichzelf in de ander het leven gaat begrijpen op een dieper niveau en zich door de groep gestimuleerd voelt om dit op alle lagen vorm te geven.

Door afstemming met elkaar ontstaat een krachtig eenheidsveld dat verbindt, kracht geeft, stimuleert, activeert, motiveert en tevens zorgt voor een diepere verbinding met de anderen zodat emoties, stemmingen en inzichten zichtbaar worden zonder hierover te oordelen. Esoterische of spirituele werkgroepen worden gevormd op basis van interesse, wederzijds begrip, gelijkheid en bereidheid tot zelfonderzoek en reflectie.

Op basis van lezingen en individuele gesprekken geef ik meer uitleg over de Groepsziel en laat ik zien welke weg je kan bewandelen om tot bewustzijn te komen van zowel de Groepsziel als de persoonlijkheid. Ook geef ik gehoor aan uitnodigingen die uitgaan van vriendengroepen, spirituele verenigingen of clubs met interesse in zelfontplooiing en die bereid zijn te werken aan zichzelf, te luisteren naar anderen en die zich kunnen vinden in bovenstaand schrijven.

Ben jij of zijn jullie zo ver voor groei op het pad van de Groepsziel en zelfrealisatie en wil je een groepsavond organiseren, een persoonlijk gesprek of heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op,

In liefde,
René