groepsziel deel 3

Het groepsbewustzijn of de groepsziel is een essentieel onderdeel van ons leven en kan alleen dan geleefd worden indien we ons beseffen dat we niet allen een zelfstandig uurwerk zijn maar tevens een radertje in een groter uurwerk.
Voorheen waren dit soort processen automatische zoals de lever niet anders kan dan de voor hem onbekende krachten van het grote lichaam te volgen maar nu we als mens onszelf gaan realiseren en ons bewust gaan worden wordt het tijd dat we gaan beseffen dat we meer zijn dan alleen maar ons lichaam.
Als we hier bewust aan werken gaan we merken dat het ons krachten en inzichten gaat geven en dat we een diepere verbondenheid krijgen met alles dat leeft, kan ook niet anders want we gaan beseffen dat we het zelf zijn.

Een bewuste stap in dit proces is het vormen van groepen zodat de latente groepsziel zich kan gaan uitkristalliseren en de trillingen van een ieder als individu omhoog gaan.
De groepen zullen naar verloop van tijd vorm gaan krijgen en zo zal een solide basis ontstaan die door de jaren heen zal groeien en in trilling omhoog zal gaan.
Dit vorm krijgen is een natuurlijk proces van komen en gaan, mensen zullen afhaken en anderen zullen aanhaken zodat de basis steeds sterker zal worden.
Naar verloop van tijd is dan duidelijk wie de groep is en wat de groep voor staat en zal de eigen werkzaamheid belangrijk gaan worden want alleen dat zal de groepsziel vormen zoals alleen waterstof en zuurstof atomen het water kunnen vormen door voortdurende eigen werkzaamheid.

Vaak wordt gedacht dat een groep alleen maar kan bestaan als alle leden dezelfde interesses hebben en zich hiervoor willen inzetten zoals bij bijvoorbeeld een voetbalvereniging.
Voor de groepsziel maakt het niet uit wie of wat je bent en waar je interesses liggen want de afstemming zal zeker in het begin een onbewust proces zijn en pas in een later stadium zal het duidelijker worden op welke basis je die aansluiting gezocht hebt.
De gemeenschappelijke deler is het bewustwordingsproces, het zich willen inzetten voor het groter geheel en het loslaten van de identificatie met het ik.
Iedereen zal op zijn eigen manier vorm geven aan het proces en al lijkt het of er geen gemeenschappelijke deler is toch zal het goed voelen om bij elkaar te zijn en te willen delen, dit is de gezamenlijke trilling die verbindt.

De trilling verbindt de leden van de groepsziel en naarmate de afstemming en eigen werkzaamheid beter wordt zal de trilling omhoog gaan wat meer energie geeft, je voelt je beter en overziet alles veel duidelijker.
Gaat de trilling naar beneden dan is dit ook te merken door de leden, alles voelt zwaarder terwijl er geen duidelijke reden voor is.
Door bij de les te blijven en constant te focussen op de groepsziel zal de trilling stabiel blijven en zal men niet geleid worden door zijn uiterlijke omstandigheden, het leven zoals het hem overkomt.
Vaak wil men wel werken aan zichzelf maar dienen de omstandigheden stabiel te zijn, gaat het mis in de relatie of op het werk dan valt men maar al te vaak terug op oude ingesleten patronen en is er even geen tijd voor de groepsziel.
Maar dat is nu juist belangrijk, in alle omstandigheden jezelf terug zien is de weg naar verdieping en zelfrealisatie, deze weg kent geen voorwaarden of specifieke omstandigheden alleen maar zijn in het moment.